Vatican muốn cải thiện mối quan hệ giữa những phong trào và hệ thống phân cấp trong Giáo Hội

(15/6/16)-  Trong những điều khoản của giáo hội, thế kỷ XX chứng kiến sự bùng nổ khái quát được gọi là “phong trào giáo dân” hay “tân cộng đồng.” Ví dụ, phong trào Focolare đề xướng để tìm lại tình huynh đệ trong dân chúng; Phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng đề xuất một phương pháp giáo dục để hiểu biết đức tin một cách quan trọng hơn; và Cộng đồng Sant’Egidio, khởi xướng để tìm ra diện mạo của Thiên Chúa bằng cách đón nhận những người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện có hàng trăm “phong trào” hoặc những đề xuất không chỉ thu hút giáo dân, mà còn cả các linh mục và tu sĩ.

Vì họ là những thực thể rất tích cực và năng động, họ lao vào nguy hiểm tự xem bản thân chỉ vì những yêu cầu hợp lý có giá trị của đời sống Kitô hữu, do đó đã thực thi các giá trị của riêng mình và không lắng nghe hoặc lưu ý đến những lời khuyên của Giám mục…Để tránh điều này, Vatican đã ban hành văn bản này, Giáo Hội Trẻ trung hóa. Nó đã được trình bày tại Vatican và đã được Thánh Bộ Giáo lý Đức tin chuẩn bị. ĐHY Gerhard Ludwig Muller, Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin: “Đây không phải là để xác định xem hệ thống phân cấp hoặc đặc sủng quan trọng hơn hay không. Đây là những gì chúng ta muốn vượt qua, chúng ta muốn vượt qua sự tương phản này. ĐHY Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám Mục: “Mục đích của tài liệu này là để cải thiện những mối quan hệ của sự hiệp thông trong lòng Giáo Hội, để các sứ mệnh của Giáo Hội có một tác động lớn hơn và sâu sắc hơn.”

(Trích lược theo Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *