Suy Niệm – CN 12 Thường Niên – C – June 19

Joseph
by

CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG   “…Dân chúng nói Thầy là ai ?” – “Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ bảo là ông Ê-li-a,…” – “Còn anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9,18-24)

Suy niệm: Chỉ cần một câu trả lời đúng và đắc ý người phỏng vấn là người đi xin việc được chấp thuận ngay. Khổ nỗi có quá nhiều phương án trả lời mà chỉ có một cách làm đắc ý người phỏng vấn thì biết làm thế nào đây?! Các môn đệ không ở trong hoàn cảnh này vì Chúa Giê-su đã chọn và nhận các ông vào làm việc cho mình trước khi các ông được hỏi. Hôm nay Chúa hỏi các môn đệ là để dần tỏ cho các ông khuôn mặt và sứ mệnh của Đấng-được-Chúa-Cha-xức-dầu. Sứ mệnh đó là cứu thế trong đau khổ-tủi nhục-vinh quang: hai mặt của một đồng xu!

Mời Bạn: Mãi đến khi Chúa Giê-su sống lại, các môn đệ mới hiểu nội dung của những lời Tin Mừng hôm nay. Còn chúng ta bây giờ chẳng khó khăn gì để hiểu những lời đó, nhưng vẫn còn một thách đố lớn đó là thực thi điều mình đã hiểu, đó là dám hy sinh từ bỏ chính mình để bước theo Chúa Giê-su-vác thập giá-liều mạng sống. Đó chính là câu trả lời phỏng vấn đẹp ý Chúa.

Sống Lời Chúa: Trong cuộc sống hằng ngày, bạn đã làm gì để tỏ ra mình đang sống điều mình tin vào Chúa? Có nhiều cách, bạn hãy quyết làm một trong những đề nghị này: bỏ rượu chè, dẫn con cái đi dự lễ ngày thường, nhắc bảo chúng học giáo lý ngày Chúa Nhật, thăm viếng người đau ốm trong xóm…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới có lời ban sự sống đời. Xin cho con tin và làm theo lời Chúa dạy, nhờ đó cuộc sống của con sẽ là câu trả lời đúng ý Chúa cho những ai muốn hỏi con như Chúa đã hỏi các môn đệ ngày xưa.

 

CN 12 Thường Niên

 

BÀI ĐỌC I:  Dcr 12, 10-11

“Họ sẽ nhìn thấy Đấng họ đã đâm thâu qua”.
Trích sách Tiên tri Dacaria.

Đây Chúa phán: “Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà Đavít và trên dân cư Giêrusalem. Họ sẽ ngước mắt nhìn Ta, Đấng họ đã đâm thâu qua: họ sẽ khóc than người, như khóc than con một, họ sẽ thương tiếc người như quen thương tiếc đứa con đầu lòng đã chết.

Trong ngày đó, tại Giêrusalem sẽ có tiếng khóc than to lớn, như khóc than Ađadremmon trong cánh đồng Magêđđô”. Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Đáp:  Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa (c. 2b).

1) Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước!2) Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.

3) Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thoả dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ.

4) Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người con.
BÀI ĐỌC II:  Gl 3, 26-29

“Anh em đã chịu phép rửa tội, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.Anh em thân mến, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô. Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Đức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Đức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do-thái và Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì tất cả anh em là một trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa. Đó là lời Chúa.

 

ALLELUIA: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

 

PHÚC ÂM:  Lc 9, 18-24

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

Người lại phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”. Đó là lời Chúa.


Gospel Lk 9,18-24

Once when Jesus was praying in solitude,
and the disciples were with him,
he asked them, “Who do the crowds say that I am?”
They said in reply, “John the Baptist;
others, Elijah;
still others, ‘One of the ancient prophets has arisen.’”
Then he said to them, “But who do you say that I am?”
Peter said in reply, “The Christ of God.”
He rebuked them
and directed them not to tell this to anyone.

He said, “The Son of Man must suffer greatly
and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes,
and be killed and on the third day be raised.”
Then he said to all,
“If anyone wishes to come after me, he must deny himself
and take up his cross daily and follow me.
For whoever wishes to save his life will lose it,
but whoever loses his life for my sake will save it.”

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *