Phân Ưu Ông Đaminh Phạm Quý Thái

Spread the love

phan-uuPHÂN ƯU

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles nhận được tin

ÔNG ĐAMINH PHẠM QUÝ THÁI

 

Cựu Trưởng phong trào Cursillo VN/TGP/LA đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 1:21 sáng  thứ Tư ngày 8 tháng 6 năm 2016 tại thành phố El Monte, CA.  Hưởng Thọ 76 tuổi.

 

Trong tình hiệp thông với phong trào Cursillo và gia đình Tang Quyến, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ, giàu lòng thương xót, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm và sớm đưa Linh Hồn ĐAMINH về hưởng Tôn Nhan Thánh Ngài trên Thiên Quốc. Xin Mẹ Maria nâng đỡ, an ủi Phong Trào và Tang Quyến trong lúc đau buồn trước sự mất mát quá lớn lao này.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

TM/HĐMV/CĐCGVN/TGP/LA.

CT/ Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.