ĐTC chuẩn y án tuyên thánh cho 5 vị Chân Phước

(20/06/16)-  Trong công nghị Hồng Y ngày 20 tháng Sáu, bao gồm các vị Hồng Y đang có mặt tại Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chuẩn y án tuyên thánh cho 5 vị Chân Phước. 5 vị tân thánh của Giáo Hội Công Giáo là:

– Chân Phước tử đạo Solomon (William Nicholas) Leclercq (1745- 1792), người Pháp, là thành viên của Dòng Các Sư Huynh Trường Công Giáo.

–  Chân Phước Giám Mục Manuel Gonzalez Garcia (1877-1940), là một Giám Mục Tây Ban Nha và đấng sáng lập phong trào Thiếu Nhi Phạt Tạ và Tu hội Thừa Sai Thánh Thể Nazareth;

– Chân Phước Linh Mục Ludovico Pavoni, 1784-1849, một Linh Mục người Ý và là đấng sáng lập Dòng Nam Tử của Mẹ Maria.

– Chân Phước Linh Mục Alfonso Maria Fusco (1784- 1849), một Linh Mục người Ý và là đấng sáng lập Dòng Nữ Tử Thánh Gioan Tiền Hô.

–  Chân Phước Nữ Tu Elisabeth (Catez) của Thiên Chúa Ba Ngôi (1880- 1906), một nữ tu dòng Camêlô Pháp.

Đức Thánh Cha truyền rằng các vị Chân Phước trên sẽ được ghi tên vào sổ bộ các thánh vào ngày 16 tháng 10 năm 2016.

(Theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *