Đặc sứ Liên Hiệp Quốc của Vatican thúc giục các giải pháp đối với giới trẻ thất nghiệp

(08/06/16)-  Tân Quan Sát Viên Thường Trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc cạnh Geneva, Đức Tổng Giám Mục Ivan Jurkovič, đã kêu gọi Tổ chức Lao động quốc tế làm nhiều việc hơn để giải quyết “vấn đề bức xúc của giới trẻ thất nghiệp”

Trong một bài phát biểu hôm thứ Năm với phiên thứ 105 của Hội nghị Lao động Quốc tế, vị đại sứ nhấn mạnh rằng đó là một nghĩa vụ đạo đức để tạo ra những công việc đàng hoàng và lương tốt đặc biệt dành cho những người trẻ. Ngài nói thêm để làm được như vậy, đòi hỏi phải đến với “mô hình kinh tế mới, toàn diện và công bằng, không nhằm phục vụ cho số ít, nhưng phục vụ lợi ích người dân và toàn xã hội”

Cảnh báo về các cách thức mà công nghệ tiên tiến có thể làm giảm giá trị và phẩm giá của người lao động, Đức Tổng Giám Mục Jurkovič nhắc lại rằng nó không còn đủ để đo lường sự tiến bộ của con người về tăng trưởng kinh tế và tích lũy của cải vật chất. Ngài nói rằng công việc “đạt được tính cách thật sự của nó khi nó tốt đẹp và bền vững đối với những người lao động, người sử dụng lao, các chính phủ, cộng đồng và môi trường.”

Đức Tổng Giám Mục cho biết toàn cầu hóa đã cung cấp những cơ hội mới trong và các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi, nhưng nó cũng đã làm cho người lao động dễ bị tổn thương hơn với áp lực cạnh tranh lương thấp hơn và làm việc lâu giờ hơn.

Cuối cùng Đức Tổng Giám mục Jurkovič nói về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với phát triển kinh tế và xã hội. Trích dẫn từ Thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Phanxicô, ngài nói: “Chúng tôi không chỉ đang phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng riêng biệt, một về môi trường và một về xã hội, mà là một cuộc khủng hoảng phức tạp, bao hàm cả xã hội và môi trường. Chiến lược cho một giải pháp đòi hỏi cách tiếp cận tích hợp để đấu tranh chống đói nghèo, phục hồi phẩm giá người bị loại trừ, đồng thời bảo vệ thiên nhiên”.

(Theo Lã Thụ Nhân, Vatican Radio, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *