Chúc Mừng – Tuyên Khấn – Ngân Khánh – Kim Khánh – Kim Cương Khánh

Spread the love

congrats

Chúc Mừng

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles Chúc Mừng

 

TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU:  Nữ Tu Theresa Đinh Tina, LHC.

NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG: Nữ Tu Mary Nguyễn Tin, LHC.; Nữ Tu Martha Grace Lê Thị Đức, LHC.

KIM KHÁNH KHẤN DÒNG: Nữ Tu Mary Nguyễn Tố Nga, LHC.

KIM CƯƠNG KHÁNH KHẤN DÒNG: Nữ Tu Agatha Nguyễn Kim Công, LHC.

 

Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu, Ngân Khánh Khấn Dòng, Kim Khánh Khấn Dòng và Kim Cương Khánh Khấn Dòng do Đức Giám Mục David G. O’Connell chủ Tế, được cử hành vào lúc 10:30 sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 7 năm 2016 tại Thánh Đường  MARIA REGINA CATHOLIC CHURCH – MARIA NỮ VƯƠNG: 2150 W. 135th St, Gardena, CA 90249.

 

Đây là một niềm vui trọng đại cho Qúy Sơ, cho Gia Đình, cho Hội Dòng và cũng là một vinh dự lớn lao cho Cộng Đồng Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles.

 

HĐMV và toàn thể CĐCGVN/TGP/LA kính gởi lời nồng nhiệt chúc mừng đến Qúy Sơ và Hội Dòng Mến Thánh Gía Los Angeles trong ngày vui trọng đại.

 

Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc, yêu thương, gìn giữ và ban cho Qúy Sơ ơn nhẫn nại, ơn bền đỗ luôn trung thành với lời khấn hứa để Qúy Sơ mạnh mẽ vững bước theo chân Chúa trên con đường phục vụ như Đấng Sáng Lập Dòng đã dạy “Chúa Giêsu Kitô chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con.”  Đức Cha Lambert

 

Cộng Đồng Chân Thành Kính Chúc

TM/HĐMV/CĐCGVN/TGP/LA.

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh, Chủ Tịch.