Suy Niệm – CN 8 Lễ Chúa Ba Ngôi, Thường Niên – May 22, năm C

Joseph
by

GIA ĐÌNH BA NGÔI   “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người (Thần Khí) lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.” (Ga 16,15)

Suy niệm: Chúa Giê-su khẳng định, mọi sự Ngài có đều là của Chúa Cha. Nhưng trước đó Ngài đã cho biết: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (Ga 3,16). Như thế Thiên Chúa trao ban chính Ngài cho chúng ta qua Người Con Một, Đấng hiến tế chính mình trên thập giá để cứu độ nhân loại. Hy tế đó, Đức Ki-tô chỉ hiến dâng một lần là đủ (x. Dt 7,27; 10,10), nhưng hồng ân cứu độ quá lớn đến nỗi “Anh em không có sức chịu nổi” (Ga 16,12). Vì thế, Thần Khí phải đến để tiếp tục công cuộc trao ban và sẽ kéo dài cho đến tận thế. Như vậy, Thiên Chúa Ba Ngôi được mạc khải qua mầu nhiệm tình yêu mà NHẬN và CHO là nguyên lý căn bản: Tất cả những gì của Cha đều là của Con, và tất cả những gì của Con đều được trao ban cho chúng ta nhờ Thần Khí. Đồng thời Mầu Nhiệm ấy được mở ra để mời gọi nhân loại tham dự: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” (Ga 17,21).

Mời Bạn: Thuộc về gia đình Thiên Chúa không phải thuộc về một cơ chế bất động mà là một dòng chảy sự sống, liên tục diễn ra giữa NHẬN và CHO. Nếu chỉ nhận lãnh mà không cho đi thì chưa thể gọi là hiệp thông trọn vẹn với Ba Ngôi Thiên Chúa.

Sống Lời Chúa: Kiểm điểm đời sống để biết NHẬN và CHO như thế nào hầu biết mình có đang hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên giống Chúa nhờ biết cho đi những gì chúng con đã lãnh nhận, hầu qua chúng con, người khác cũng được liên kết nên một trong Chúa. Amen.

 

Chúa Ngôi Ba

 

Lễ Chúa Ba Ngôi – Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm C

 

BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31     “Khi địa cầu chưa sinh nở, sự khôn ngoan đã được sinh thành”.

Trích sách Châm Ngôn.

Đây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”. Đó là lời Chúa.

 

ĐÁP CA:  Tv 8, 4-5. 6-7. 8-9

Đáp:  Lạy Chúa, lạy Chúa chúng con, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu (c. 2a).

1)    Khi con ngắm cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra, vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa gầy dựng, thì nhân loại là chi mà Chúa nhớ tới? con người là chi mà Chúa để ý chăm nom?   –  Đáp.

2)  Chúa dựng nên con người kém thiên thần một chút, Chúa trang sức con người bÄng danh dự với vinh quang; Chúa ban cho quyền hành trên công cuộc tay Ngài sáng tạo, Chúa đặt muôn vật dưới chân con người.    –  Đáp.

3)  Nào chiên, nào bò, thôi thì tất cả, cho tới những muông thú ở đồng hoang, chim trời với cá đại dương, những gì lội khắp nẻo đường biển khơi.    –  Đáp.

 
BÀI ĐỌC II:  Rm 5, 1-5   “Thánh Thần ban cho chúng ta lòng mến Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Đấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta. Đó là lời Chúa.
ALLELUIA:  Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

 
PHÚC ÂM:  Ga 16, 12-15   “Tất cả những gì Cha có, đều là của Thầy; Thánh Thần sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy,  vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.  Đó là lời Chúa.

 

 

Gospel    JN 16:12-15

Jesus said to his disciples:
“I have much more to tell you, but you cannot bear it now.
But when he comes, the Spirit of truth,
he will guide you to all truth.
He will not speak on his own,
but he will speak what he hears,
and will declare to you the things that are coming.
He will glorify me,
because he will take from what is mine and declare it to you.
Everything that the Father has is mine;
for this reason I told you that he will take from what is mine
and declare it to you.”
Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *