Đừng Sợ Chúa Thánh Thần

NoiKet_16176Ai không tin Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong Giáo Hội là mặc nhiên phủ nhận lời của Chúa Giêsu với các tông đồ. Kinh Thánh nói rất rõ: “Người thổi hơi và phán bảo các ông: ‘Hãy nhận lấy Thánh Thần.’” Chúa Thánh Thần chính là hơi thở và là sức sống của Giáo Hội. Trải qua bao thế kỷ với những thăng trầm, Giáo Hội vẫn đứng vững giữa thế gian. Gần đây với những vụ xì căng đan lạm dụng tính dục hoặc ấu dâm, nhiều người cho rằng đây sẽ là đòn đo ván Giáo Hội Công Giáo. Đúng là nhiều giáo dân đã bỏ Giáo Hội vì cảm thấy bị bội phản, nhưng ngược lại, cũng không ít giáo dân lại cho thấy đức tin trưởng thành của họ qua việc tiếp tục hăng say phục vụ và an ủi Mẹ Giáo Hội. Lòng khoan dung vị tha cho những yếu đuối của các giáo sĩ hư đốn có phải là tinh thần thánh (thánh thần) không? Đặt niềm tin vào Đức Kitô, không phải ở con người, có phải là ơn khôn ngoan do Chúa Thánh Thần thông ban không?

Nếu Chúa Giêsu đã từng đi hai chân trên mặt đất và té ngã ba lần khi vác thập giá, thì chắc chắn Giáo Hội vẫn tiếp tục đi giữa lòng đời và luôn đối diện với những thử thánh con người.

Chúa Thánh Thần chắc chắn phải hoạt động và hướng dẫn Giáo Hội, nếu không Giáo Hội chỉ là một cái xác không hồn. Là một phần tử của Giáo Hội, chúng ta có bổn phận xây dựng sự đoàn kết Kitô hữu. Có những lúc chúng ta cảm thấy hoang mang trước những thay đổi mới trong Giáo Hội. Đừng sợ vì chẳng một ai có thể đánh phá hay làm sụp đổ nổi một Giáo Hội từ trời. Đừng để những điều mới lạ làm chúng ta hoang mang sợ hãi nhưng trái lại, hãy hợp tác với Chúa Thánh Thần để canh tân đổi mới cuộc sống mình.

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *