Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ nhận Giải thưởng Charlemagne tại Vatican

(3/05/16)-  Giải thưởng Charlemagne lần thứ 58 sẽ được trao cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Vatican vào thứ Sáu 06 tháng Năm tới. Đây là lần đầu tiên giải này được trao cho một người ngoài châu Âu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô là vị Giáo Hoàng thứ hai được trao giải này, sau Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào năm 2004.

Giải thưởng Charlemagne quốc tế được thành lập năm 1949 và hằng năm kể từ năm 1950 được thành phố Aachen, Đức, traocho các cá nhân có những đóng góp vào đời sống chính trị, kinh tế và tinh thần của châu Âu, đặc biệt là thúc đẩy sự đoàn kếtÂu châu. Giải thưởng bao gồm một huy chương, một chứng chỉ và khoản tiền tượng trưng 5000 euro.

Ủy ban nhận định: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra một sứ điệp hy vọng và can đảm” và “tiếng nói của ngài đã trở thành một tiếng nói của lương tâm”, nhắc nhở mọi công dân phải dành ưu tiên cho con người và châu Âu phải kiên trì dấn thân xây dựng nền “tự do, hòa bình, công lý, dân chủ và đoàn kết”.

(Trích lược theo Minh Đức, baoconggiao.com, Zenit)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *