Dòng Chúa Cứu Thế – Long Beach Bế Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

dmhcg-1DÒNG CHÚA CỨU THẾ – LONG BEACH

BẾ MẠC NĂM THÁNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

 

Nhân kỷ niệm 150 năm Đức Chân phước Giáo Hoàng Piô IX uỷ thác Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho Dòng Chúa Cứu Thế với sứ mệnh Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Mẹ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép Dòng Chúa Cứu Thế khai mở Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (27/06/2015 – 27/06/2016). Trong tâm tình mừng Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào dịp bế mạc và để hưởng trọn vẹn Ơn Toàn Xá đã được Đức Thánh Cha ban cho các Tín Hữu thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ qua Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nơi các nhà thờ thuộc Dòng Cứu Cứu Thế, kính mời Cộng Đồng Dân Chúa đến tham dự Những Ngày Tôn Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như sau:

 

          Tìm Hiểu và Học Hỏi về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do cha Phaolô Nguyễn Văn Thạch, CSsR phụ trách
Thời gian:  Các Chúa Nhật (01/5; 22/5; 12/6):10:30 AM – 12:30 PM

 

           Tam Nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do cha Phanxicô Xavier Trần Văn Quảng, CSsR giảng thuyết.

Thời gian:  Thứ Sáu (17/6):                 6:00 PM – 9:00 PM

Thứ Bảy (18/6): 9:00 AM – 4:00 PM

Chúa Nhật (19/6): 8:00 AM – 12:00 PM

Tất cả đều miễn phí. Nhà Dòng sẽ đài thọ các bữa ăn trưa và nước uống.

 

Điạ điểm: ĐỀN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT, DCCT

2458 Atlantic Ave. Long Beach, CA 90806

(562) 424-2041; (562) 988-7997

 

DÒNG CHÚA CỨU THẾ – LONG BEACH

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *