Cha Phó Đại Diện Liên Lạc

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles xin chân thành cảm ơn Cha Giuse-Maria Nguyễn Tuấn Long đã giúp CĐCGVN TGP/LA về mọi phương diện, đặc biệt đã hy sinh đảm nhận vai trò Phó Đại Diện Liên Lạc cho Cộng Đồng Công Giáo trong năm vừa qua! Vì nhu cầu Mục Vụ của Giáo Xứ, nên cha đã xin được nghỉ. Xin Chúa luôn đồng hành với ngài trong Mục Vụ của Giáo Xứ.

Chúng con cũng tạ ơn Chúa! Ngài đã mời cha Phaolô Trần Bá Hùng, hiện đang là Chánh Xứ Giáo Xứ Nativity, Torrance, để tiếp tục cùng làm việc với CĐCGVN TGPLA trong Mục Vụ được nêu trên. Cảm ơn cha đã nhận lời để chu toàn Mục Vụ cho CĐCGVN TGPLA!

Lm. Gioan Martin Trần Chí Hiếu

Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *