Thông Báo Dự Bị Hôn Nhân

MarriageSymbol

“Khóa 48 – Dự Bị Hôn Nhân ” – chung cho CĐCG/VN/TGP/LA sẽ được khai giảng đúng 10:30 giờ sáng, ngày Chúa Nhật 10 tháng 04 năm 2016, Phòng Họp số 01 (Nhà Mới) tại Dòng Chúa Cứu Thế -3452 Big Dalton Ave. Baldwin Park, CA 91706

Vậy, muốn ghi danh và biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc gấp với Linh mục Phụ Trách Giáo lý “Dự Bị Hôn Nhân “ Tổng Giáo Phận/Los Angeles, điện thoại : ( 626 ) 480 – 7975; (626) 488 – 6777 (Cell)

 

Chân thành cám ơn

Lm. Peter Ngô Đình Thỏa, CSsR.

Phụ Trách Giáo Lý Hôn Nhân.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *