Ðại học Harvard mở các khoá học miễn phí để đẩy lui tình trạng thiếu hiểu biết về tôn giáo

(01-03-2016) – Từ ngày 01/03/2016, Ðại học danh giá này của Hoa Kỳ sẽ khai giảng một chương trình đào tạo qua mạng dành cho mọi người – tiếng Anh gọi là “MOOC” (Massive Open Online Courses) nhằm mục đích đẩy lui tình trạng ‘thiếu hiểu biết về tôn giáo’ vốn, theo Ðại học này, đã trở nên quá phổ biến trên thế giới và sẽ dẫn đến những đối kháng và xung đột.

Bà Diane More, một giảng viên lâu năm tại Trường Thần học của Ðại học Harvard và là người phụ trách chương trình MOOC này, giải thích trên tờ báo của Ðại học này như sau: “Dù một hiểu biết tốt hơn về tôn giáo tự nó không giải quyết được các vấn đề của thế giới, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ giúp con người tạo nên được những chiếc cầu nối và hiểu biết nhau hơn”.

Chương trình mang tên “Các tôn giáo trên thế giới qua Kinh Thánh của mình” gồm sáu khoá học sẽ được trình bày miễn phí trên mạng từ tháng Ba đến tháng Tám năm 2016. Trong khoá thứ nhất, học viên khám phá tính đa dạng của các tôn giáo, tôn giáo phát triển và thay đổi ra sao qua dòng thời gian, và tôn giáo ăn sâu vào mọi khía cạnh của kinh nghiệm con người như thế nào. Họ cũng sẽ khám phá những giáo thuyết của các tôn giáo qua lăng kính của sách thánh và qua các chủ đề như giới tính và tình dục, nghệ thuật, bạo lực và hoà bình, khoa học, quyền lực và quyền bính. Các khoá còn lại sẽ bàn riêng từng tôn giáo một: Kitô giáo, rồi đến Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Do Thái giáo.

Các giáo sư của khoa sẽ tập trung đặc biệt vào việc đọc các bản văn thánh và vào các cách chú giải khác nhau có thể rút ra theo các thời đại và văn hoá. Các khoá học cũng sẽ cho thấy cái nhìn về nam giới và về nữ giới trong các tôn giáo luôn thay đổi ra sao qua các thế kỷ. “Quả thực là không có sự giống nhau trong mỗi truyền thống về các vấn đề liên quan đến giới, giáo sư Diane Moore nhận xét. Ngược lại, người ta nhận thấy có các giải thích khác nhau về vai trò của nam giới và nữ giới được trình bày trong các bản văn thánh”.
(Trích lược theo Mai Tâm, catholic.org.tw)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *