Các đề tài Tuần tĩnh tâm Mùa Chay của Giáo triều Rôma

(3/3/16)-   Cũng như những năm trước, năm nay Đức Thánh Cha và các thành viên của Giáo triều Rôma sẽ tĩnh tâm Mùa Chay tại “Nhà Thầy Chí thánh” (Casa Divin  Maestro) ở Ariccia trong các ngày từ 06 đến 11 tháng Ba.Trong thời gian này, sẽ tạm ngưng các buổi tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến ​​chung vào ngày thứ Tư. Vị giảng thuyết cho tuần tĩnh tâm năm nay là Linh mục Ermes Ronchi thuộc Dòng Tôi tớ Đức Mẹ, với các bài suy niệm lấy đề tài từ mười câu hỏi trong Phúc Âm.

Mười đề tài suy niệm là:

1.  Các anh tìm gì thế? (Ga 1,38)

2. Tại sao các con sợ? Các con vẫn chưa có đức tin sao? (Mc 4,40)

3. Các con là muối đất. Nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì ướp cho nó mặn lại được? (Mt 5,13)

4. Còn các con, các con bảo Thầy là ai? (Lc 9,20)

5. Rồi quay sang người phụ nữ, Đức Giêsu bảo ông Simon: “Con thấy người phụ nữ này chứ?” (Lc 7,44)

6. Các con có mấy chiếc bánh? (Mc 6,38; Mt 15,34)

7. Chúa Giêsu ngẩng lên và hỏi người phụ nữ: “Họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (Ga 8,10)

8. Này bà, sao bà lại khóc? Bà tìm ai?

9. Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? (Ga 21,16)

10/ Maria nói với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” (Lc 1,34).

(Trích lược theo Minh Đức, hdgmvietnam.org)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *