Tìm Hiểu Về Mùa Chay theo Sách Lễ Rô-ma

tinh-tam-mua-chay Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tính hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo; còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối.

– Mùa Chay bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc ngay trước Thánh Lễ Tiệc Ly

– Không đọc (hay hát) Alleluia từ đầu Mùa Chay cho tới lễ Canh Thức Vượt Qua

– Các Chúa Nhật mùa này gọi là Chúa Nhật I, II, III, IV, V Mùa Chay. Chúa Nhật thứ sáu, bắt đầu Tuần Thánh, gọi là Chúa Nhật Lễ Lá tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.

– Tuần Thánh nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó cùa Chúa Kitô từ lúc Người vào thành Giê-ru-sa-lem với tư cách là Đấng Mê-si-a. Sáng thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giám Mục đồng tế với Linh mụcđoàn, làm phép dầu thánh và cung hiến dầu hiến thánh.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *