Một Yếu Tố Nhỏ

NoiKet_16162Tại sao Phêrô vẫn cảm thấy tội lỗi trong khi đó ngài đã làm theo lời Chúa? Tại sao Phêrô không mừng rỡ hân hoan trước mẻ cá đầy mà lại xin Chúa tránh xa? Đây là một sự phản ứng khá khác thường, nhưng nói cho cùng chỉ có Phêrô mới biết mình đang nghĩ gì. Và chỉ có Chúa mới thấu hiểu Phêrô muốn nói gì trong thời gian và không gian đó. Theo suy đoán của tác giả, cái mặc cảm tội lỗi được phát sinh ra từ một yếu tố nhỏ, đó là, nể nang Chúa nên vâng theo lời. Thật chất trong thâm tâm, làm sao một ngư phủ chuyên nghiệp nhiều năm lại có thể tin lời một chú thợ mộc? Hai nghành nghề hoàn toàn khác biệt nhau. Một bên là nước và bên kia là bờ. Bởi thế, Phêrô có thể đã làm theo lời Chúa vì nể nang thay vì thi hành trong niềm tin tuyệt đối. Tuy nhiên, đối với Thiên Chúa, mọi sự trên đời này đều có thể. Quyền năng Thiên Chúa không bao giờ bị giới hạn bởi bất kỳ yếu tố con người nào.

Phép lạ mẻ cá là một bài học thiết thực giúp chúng ta nhìn lại thái độ của mình đối với những người chung quanh. Chúng ta có thể rút ra được ba bài học cho tuần này: (1) Thiên Chúa có thể thực hiện tất cả mọi sự qua mọi người già trẻ lớn bé thuộc mọi thành phần khác nhau. (2) Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta càng lắng nghe và tin tưởng bao nhiêu thì đức tin ngày càng tăng trưởng bấy nhiêu. Và (3) đức vâng lời vẫn là một trong những nhân đức đẹp nhất không chỉ đối với cha mẹ mà còn cả trong đời sống tu trì.

        Nhập dịp Xuân Bính Thân 2016, con kính chúc quý Cha, Soeur, anh em tu sĩ nam nữ, quý chức cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa một Năm Mới an khang, thịnh vượng, và dồi dào sức khoẻ trong ân sủng Thiên Chúa.

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *