Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay

Spread the love
Thông Báo và Sinh Hoạt Cộng Đồng
Lịch Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

(Xếp theo thứ tự thời gian ngày Tĩnh Tâm, sẽ tiếp tục cập nhật các Cộng đoàn khác trong thời gian tới)

 

Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội
THÁNH PHÊRÔ,

Torrance

 

 

Ngày 15 tháng 2:

7:00pm – 9:30pm

 

 

Lm. Giuse Hồ Nguyễn

Anh Nghĩa, C.Ss.R

 

 

Ngày 16 tháng 2: Từ 7:00pm

MARIA NỮ VƯƠNG,

Gardena

Ngày 10 tháng 3:

6:30pm – 8:30pm

Lm. Giuse Hồ Nguyễn

Anh Nghĩa, C.Ss.R

Ngày 11 tháng 3:

7:30pm – 9:30pm

AN PHONG,

Altadena

Ngày 13 tháng 3:

9:00am – 2:00pm

Lm. Gioan Têrêsa

Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R

Ngày 13 tháng 3:

2:00pm – 4:00pm

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC,

Burbank

Ngày 14 tháng 3:

7:00pm – 9:00pm

Lm. Ngô Chữ, S.J Ngày 16 tháng 3:

Từ 7:00pm

PHỤC SINH,

San Gabriel

Ngày 23 và 24 tháng 3

7:30pm – 9:30pm

Lm. Giuse Tiến Lộc, C.Ss.R. Ngày 21 tháng 3: Từ 7:30pm