ĐTC khuyên các thành viên của giáo triều và nhân viên Tòa Thánh phải thực hành đức nhân ái hàng ngày

(22/2/16)- ĐTC Phanxicô đã khuyên các thành viên của giáo triều hãy chăm sóc cho đoàn chiên của họ với lòng quảng đại và xót thương, và khuyến khích họ hãy làm gương cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha đã nói như vậy trong bài giảng của Thánh Lễ Thứ Hai, tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, trong khi ngài cử hành Lễ Ngai Tòa Thánh Phêrô và Năm Thánh Lòng Thương Xót cho Giáo Triều Rôma, và tất cả mọi cơ cấu liên quan tới Tòa Thánh.

Trước khi tham dự Thánh Lễ, tất cả mọi người hiện diện đã quy tụ tại Sảnh Đường Phaolô VI để suy niệm về chủ đề “Lòng Thương Xót trong đời sống hàng ngày”, và cùng với Đức Thánh Cha đi rước qua Cửa Thánh để vào trong Vương Cung Thánh Đường.

Đức Thánh Cha nói: “Các chủ chăn trước hết phải có Thiên Chúa là gương mẫu cho việc chăm sóc đoàn chiên của mình.” Ngài nhắc rằng khi Chúa đi tìm con chiên lạc, đã đưa nó về với bầy chiên, chăm sóc cho các chiên bị thương và chữa lành cho những con chiên bệnh tật.

Ngài nói: “Hành vi này là dấu chỉ của tình yêu không bờ bến. Tình yêu này trung thủy, thường xuyên, và dâng hiến vô điều kiện, để ngay cả những ai yếu đuối nhất cũng có thể tiếp nhận được Lòng Thương Xót của Chúa.

Và Đức Thánh Cha Phanxicô cũng khuyên những người hiện diện hãy trau dồi và thực hành một thái độ mục vụ vững mạnh bên trong mọi môi trường mục vụ của Tòa Thánh, “nhất là đối với những ai chúng ta gặp gỡ hàng ngày.” Ngài nói: “Chớ gì sẽ không có một ai phải cảm thấy bị bỏ rơi hay bị đối xử tệ bạc, cầu cho tất cả mọi người đều cảm nhận được sự chăm xóc yêu thương của vị Chủ Chiên Nhân Lành”.

(Theo Bùi Hữu Thư, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *