Thư Mời Tĩnh Tâm Mùa Chay

Spread the love

tinh-tam-mua-chay

Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ tổ chức chung buổi Tĩnh Tâm Mùa Chay Thánh vào Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay, với sự hiệp thỉnh của Hai Linh mục Tuyên Úy:  Cha Giuse Quân Nguyễn và Cha Gioan Têrêsa Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R.

 

Chủ Đề:   Trái Tim Nhân Ái   

Thuyết giảng: Lm. Gioan Têrêsa. Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R.

 

Thời gian: Từ 10:00 sáng đến 2:00 giờ chiều Chúa Nhật
ngày 14 tháng 2 Năm 2016

.

Địa Điểm: Dòng Chúa Cứu Thế – Baldwin Park

3452 N. Big Dalton Ave., Baldwin Park, CA 91706

 

LL: Ông LĐT. Võ Thành Công (626)-636-5169,

Bà LHT. Ngô Thị Tuất (626) 917- 4517

 

Trân trọng kính mời toàn thể Quý vị Cộng Đoàn Dân Chúa bớt chút thì giờ đến tham dự.
Võ Thành Công                          Ngô Thị Tuất

LĐT. LĐ. LMTT                       LHT. LH. CBMCG.