CẢM TẠ ƠN CHÚA

Joseph
by

tạ ơn

Chúa ban có Mẹ có Thầy
Nuôi con no đủ tháng ngày lớn khôn
Chúa cho con được thành hôn
Cho con sưởi ấm bên cô vợ hiền

Chúa ban con không bị nghiền
Đổ tường tứ quái chẳng phiền thế nhân
Chúa cho con có người thân
Cám ơn trăm họ ân cần giúp con

Chúa cho con có đàn con
Để con cố gắng lo toan sớm chiều
Chúa cho con gặp được liều
Khổ đau để cảm nhận điều Chúa yêu !

Chúa cho con hiểu tình yêu
Nhiều người thay Chúa sớm chiều NUÔI con
Ôi ! thật cao cả núi non
Chúa hằng che chở đời con đêm ngày

                                                                               JQC

Một cuốn sách mới hấp dẫn do MITCHELL Symons giải thích thế giới của chúng ta: Bạn có biết rằng trong suốt cuộc đời của bạn, bạn sẽ ăn khoảng 35 tấn lương thực và trung bình tóc tăng trưởng dài 590 dặm (944 cây số)?
Giả sử ba bữa một ngày khoảng một 1/2 cân lương thực và khoảng 700 calo, ăn trong bảy mươi (70 năm) năm, một người có thể ăn …
3 x 1 x 365 x 70 = 76.650 £ hoặc khoảng 38 tấn. Tổng số thức ăn cho mỗi đầu người có thể dễ dàng tích trữ một cửa hàng tạp hóa lớn.
Trung bình một người đi tiểu 300ml một lần giống như một lon tương đương uống vào … và trung bình đi tiểu 2 \ 3 lần một ngày vì vậy nếu bạn sống đến 75 năm tuổi, bạn sẽ đi tiểu … 271.500 lít .. .

Did you know that during your lifetime you’ll eat approximately 35 tons of food or that the average human will grow 590 miles of hair? A fascinating new book by MITCHELL SYMONS interprets our world
Assuming three meals a day of about a pound of food and about 700 calories, eaten for seventy years, a person might eat…
3 x 1 x 365 x 70 = 76,650 pounds or about 38 tons. That would fill a 53-foot semi to capacity, and could easily stock a large grocery store.
On average a person pees about 300ml a time about the same as a can off fizzy drink…and on average goes 2\3 times a day so if you live till your 75 years old you would pee …271,500 litres…

Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *