PHÂN ƯU

Spread the love

phan-uuCộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles

nhận được tin

ÔNG CỐ PHÊRÔ PHẠM VĂN THƠ

Là thân phụ của Thầy Phó Tế Giuse Phạm Duy Thiện, Cộng Đoàn St. Lucy – Long Beach,
Tổng Giáo Phận Los Angeles đã an nghỉ trong Chúa
vào lúc 9:10 sáng thứ bảy ngày 23 tháng 1 năm 2016 tại Việt Nam.

Tronh tình hiệp thông với Thầy Phó Tế và gia đình Tang Quyến,
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles
nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ, giầu lòng thương xót,
xin thương tha thứ mọi lỗi lầm và sớm đưa Linh Hồn Ông Cố PHÊRÔ
về hưởng Tôn Nhan Thánh Ngài trên Thiên Quốc.
Xin Mẹ Maria nâng đỡ an ủi Thầy Phó Tế và Tang Quyến
trong lúc đau buồn trước sự mất mát quá lớn lao này.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

TM/CĐCGVN/TGP/LA.

CT/ Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh.