NƠI HANG BÊLEM

Joseph
by

Belem

Giuse là Đấng tuyệt tài
Bêlem đồng vắng có Ngài đảm đang
Đêm khuya thanh vắng chẳng ai
Giuse bác sĩ đỡ thai Ngôi Lời

Giêsu ngôi hai Chúa Trời
Giáng sinh xuống thế làm người trần ai
Hài Nhi ở nơi cung thì
Mary vui nhận sự gì xảy ra

Thiên thần ca hát chung quanh
Ánh sao bao phủ, tối đành phải lui
Cũng vì tội lỗi của tui
Ngài ban Con một Giêsu giáng trần

Hạ sinh nơi chốn rất bần !
Khuyên tui sớm tối chuyên cần đơn sơ
Tui nay vẫn sống trong mơ
Tham sân si mãi đường tơ tình tiền

Tình Yêu Thiên Chúa vô biên
Xin thương tha tội con liên hàng ngày
Mong nay cho tới mai rày
Xin cho con được bình an quê trời

                                     JQC
Share

Recommended Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *