Photo Ơn Gọi & Ơn Thiên Triệu

Hội Ơn Gọi & Đại Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles 10/04/2015 tại Gardena, California

Tuyên Khấn Trọn Đời & Ngân Khánh Khấn Dòng 7/05/2014 tại St. Catherine Labouré, Torrance

Hội Mến Thánh Giá Los Angeles – Đại Hội kỳ 27 Sept. 22, 2013

Lễ Truyền Chức Phó Tế Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long June 8, 2013
 

vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *