Photo Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles

Giuse
by

Khóa 603 – Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình TGP-Los Angeles tại CĐ Phục Sinh San Gabriel ngày 5 -7 tháng 12 năm 2014

Mừng Lễ Quan thầy Thánh Gia Thất Dec. 28, 2013 tại CĐ Phêrô Torrance

 

vncatholicla Công Giáo ‘s Albums Gallery (enter here):

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *