CĐ Thánh Phêrô Torrance sinh Hoạt, Photo/Video:

Giuse
by

Cộng Đoàn Phêrô, Torrance – Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

***

Cộng Đoàn Thánh Phêrô Torrance ™- St. Catherine Laboure Church

Địa Chỉ: 3846 Redondo Beach Blvd., Torrance, CA 90504  ĐT: 310-323-8900
Web:  stcatchurch.org

Quản Nhiệm: Lm. FX. Đặng Phượng Hoàng  ĐT:  310-323-8900

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Giuse Nguyễn Ngọc Long  ĐT: 310-715-2642

Chủ Tịch: Ông Trần Trung Nghĩa  ĐT: 310-926-6626

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *