CĐ Thánh Gia Thất sinh Hoạt, Photo/Video:

by

Cộng Đoàn Thánh Gia Thất, Camarillo – Ngày Thánh Hiến Tượng Đài Đức Mẹ La Vang – 5 tháng 10, 2014

***

 

 

 

 

Cộng Đoàn THÁNH Gia Thất ™- St. Mary Magdalen Chapel

Địa Chỉ: 2532 Ventura Blvd., Camarillo, CA 93010  ĐT: 805-484-0532
Web:  www.smmcam.org

Mục Vụ: Các Linh mục Việt Nam

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Đôminicô Vũ Quốc Anh   DT: 805-233-7226

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Văn Hảo   ĐT: 805-334-6749

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share