CĐ Maria Nữ Vương Sinh Hoạt, Photo/Video:

Joseph
by

 

 

 

 

Cộng Đoàn Maria Nữ Vương – Maria Regina Church

Địa Chỉ: 2150 W. 135th St., Gardena, CA 90249  ĐT: 310-323-0030
Web:  www.mariareginagardena.net

Quản Nhiệm: Alberto Trần Văn Sang  ĐT: 310-323-0030

Phó Tế Vĩnh Viễn: Thầy Matthew Nguyễn Văn Phước  DT: 310-354-6954

Chủ Tịch: Ông Vũ Văn Cần  ĐT: 310-602-1334

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *