CĐ Lòng Chúa Thương Xót sinh Hoạt, Photo/Video:

Joseph
by

 

 

 

 

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT ™- St. Anthony Church

Địa Chỉ: 1901 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-288-8912
Web:  saintanthonyparishsg.org

Quản Nhiệm: Lm. Thadéo Bùi Công Hiến Linh,O.H  ĐT: 805-284-8378

Chủ Tịch: Bà Đặng Hoàng Nga  ĐT: 626- 476-1266

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *