CĐ Đức Mẹ Mân Côi Sinh Hoạt, Photo/Video:

Joseph
by

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mân Côi, Claremont Mừng 35 Năm Thành Lập – 5 tháng 10, 2014

***

 

 

 

 

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI ™- Our Lady Of ASSUMPTION

Địa Chỉ: 435 Berkeley Ave., Claremont, CA 91711 ĐT: 909-626-3596
Web:  www.olaclaremont.org

Quản Nhiệm: Lm Giuse Nguyễn Thuấn  ĐT: 909-399-3562

Chủ Tịch: Ông Bùi Viết Thái  ĐT: 951-201-1116

Lễ Chúa Nhật: 3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *