CĐ Đức Mẹ La Vang Sinh Hoạt, Photo/Video:

Giuse
by

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang – Winnetka Mừng Xuân Quý Tỵ 2013

***

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG ™- St. Joseph the Worker – Winnetka

Địa Chỉ: 19850 Cantlay St., Winnetka, CA 91306  ĐT: 818-341-6634
Web: www.sjwchurch.com

Quản Nhiệm: Lm.Giuse Vũ Văn Dũng  ĐT: 818-341-6634

Chủ Tịch: Ông Nguyễn Hữu Bình  ĐT: 818-341-6036

Lễ Chúa Nhật: 5:30pm Chúa Nhật

Giải tội: 5:00pm – 5:30pm Chúa Nhật

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *