tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

 

 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng TGP-LA:
December 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 27, 2017 November 28, 2017 November 29, 2017 November 30, 2017 December 1, 2017 December 2, 2017 December 3, 2017
December 4, 2017 December 5, 2017 December 6, 2017 December 7, 2017 December 8, 2017 December 9, 2017 December 10, 2017
December 11, 2017 December 12, 2017 December 13, 2017 December 14, 2017 December 15, 2017 December 16, 2017 December 17, 2017
December 18, 2017 December 19, 2017 December 20, 2017 December 21, 2017 December 22, 2017 December 23, 2017 December 24, 2017
December 25, 2017 December 26, 2017 December 27, 2017 December 28, 2017 December 29, 2017 December 30, 2017 December 31, 2017
  • Hát về Ngài kỳ VIII: Chúa, Một Niềm Thương Xót September 18, 2016
  • Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Mậu Tuất February 9, 2018
  • Hát về Ngài kỳ 2018 - September 17, 2018
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - November 18, 2018
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - November 17, 2019