tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng

September 2016
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 29, 2016 August 30, 2016 August 31, 2016 September 1, 2016 September 2, 2016 September 3, 2016 September 4, 2016
September 5, 2016 September 6, 2016 September 7, 2016 September 8, 2016 September 9, 2016 September 10, 2016 September 11, 2016
September 12, 2016 September 13, 2016 September 14, 2016 September 15, 2016 September 16, 2016 September 17, 2016

Category: Lịch Cộng Đồng9:30 am: Thánh Lễ tạ ơn Hội Đồng Sắc Tộc Tổng Giáo Phận Los Angeles

September 18, 2016

Category: Lịch Cộng Đồng10:00 am: Họp HĐMV Cộng Đồng

Category: Lịch Cộng Đồng7:00 pm: Hát về Ngài kỳ VIII: Chúa, Một Niềm Thương Xót

September 19, 2016 September 20, 2016 September 21, 2016 September 22, 2016 September 23, 2016 September 24, 2016 September 25, 2016
September 26, 2016 September 27, 2016 September 28, 2016 September 29, 2016 September 30, 2016 October 1, 2016 October 2, 2016

  • Hát về Ngài kỳ VIII: Chúa, Một Niềm Thương Xót September 18, 2016
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam November 13, 2016

Mục Lục Categories click on Box:
NEXT UPCOMING EVENT

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam