tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng

January 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
December 26, 2016 December 27, 2016 December 28, 2016 December 29, 2016 December 30, 2016 December 31, 2016 January 1, 2017
January 2, 2017 January 3, 2017 January 4, 2017 January 5, 2017 January 6, 2017 January 7, 2017 January 8, 2017
January 9, 2017 January 10, 2017 January 11, 2017 January 12, 2017 January 13, 2017

Category: Lịch Cộng Đồng6:00 pm: Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Đinh Dậu

6:00 pm: Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Đinh Dậu
January 14, 2017 January 15, 2017
January 16, 2017 January 17, 2017 January 18, 2017 January 19, 2017 January 20, 2017 January 21, 2017 January 22, 2017
January 23, 2017 January 24, 2017 January 25, 2017 January 26, 2017 January 27, 2017 January 28, 2017 January 29, 2017
January 30, 2017 January 31, 2017 February 1, 2017 February 2, 2017 February 3, 2017 February 4, 2017 February 5, 2017

  • Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Đinh Dậu January 13, 2017

Mục Lục Categories click on Box:

THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!