tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng

June 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 29, 2017 May 30, 2017 May 31, 2017 June 1, 2017 June 2, 2017 June 3, 2017 June 4, 2017
June 5, 2017 June 6, 2017 June 7, 2017 June 8, 2017 June 9, 2017 June 10, 2017 June 11, 2017
June 12, 2017 June 13, 2017 June 14, 2017 June 15, 2017 June 16, 2017 June 17, 2017 June 18, 2017
June 19, 2017 June 20, 2017 June 21, 2017 June 22, 2017 June 23, 2017 June 24, 2017 June 25, 2017
June 26, 2017 June 27, 2017 June 28, 2017 June 29, 2017 June 30, 2017 July 1, 2017 July 2, 2017

  • Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Đinh Dậu January 13, 2017

Mục Lục Categories click on Box:

THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!