tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng

August 2016
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 1, 2016 August 2, 2016 August 3, 2016 August 4, 2016 August 5, 2016 August 6, 2016 August 7, 2016
August 8, 2016 August 9, 2016 August 10, 2016 August 11, 2016 August 12, 2016 August 13, 2016 August 14, 2016
August 15, 2016 August 16, 2016 August 17, 2016 August 18, 2016 August 19, 2016 August 20, 2016 August 21, 2016
August 22, 2016 August 23, 2016 August 24, 2016 August 25, 2016 August 26, 2016 August 27, 2016 August 28, 2016
August 29, 2016 August 30, 2016 August 31, 2016 September 1, 2016 September 2, 2016 September 3, 2016 September 4, 2016

  • Ngày Hành Hương Năm Thánh July 23, 2016
  • Họp HĐMV Cộng Đồng September 11, 2016
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam November 13, 2016

CẬP NHẬT FEED VIDEO TIN GIÁO HỘI:
Mục Lục Categories click on Box:

THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!