tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng

May 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
May 1, 2017 May 2, 2017 May 3, 2017 May 4, 2017 May 5, 2017 May 6, 2017 May 7, 2017
May 8, 2017 May 9, 2017 May 10, 2017 May 11, 2017 May 12, 2017 May 13, 2017 May 14, 2017
May 15, 2017 May 16, 2017 May 17, 2017 May 18, 2017 May 19, 2017 May 20, 2017 May 21, 2017
May 22, 2017 May 23, 2017 May 24, 2017 May 25, 2017 May 26, 2017 May 27, 2017 May 28, 2017
May 29, 2017 May 30, 2017 May 31, 2017 June 1, 2017 June 2, 2017 June 3, 2017 June 4, 2017

  • Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Đinh Dậu January 13, 2017

Mục Lục Categories click on Box:

THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!