tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng

December 2016
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
November 28, 2016 November 29, 2016 November 30, 2016 December 1, 2016 December 2, 2016 December 3, 2016 December 4, 2016
December 5, 2016 December 6, 2016 December 7, 2016 December 8, 2016 December 9, 2016 December 10, 2016 December 11, 2016
December 12, 2016 December 13, 2016 December 14, 2016 December 15, 2016 December 16, 2016 December 17, 2016 December 18, 2016
December 19, 2016 December 20, 2016 December 21, 2016 December 22, 2016 December 23, 2016 December 24, 2016 December 25, 2016
December 26, 2016 December 27, 2016 December 28, 2016 December 29, 2016 December 30, 2016 December 31, 2016 January 1, 2017

  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam November 13, 2016
  • Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Đinh Dậu January 13, 2017

Mục Lục Categories click on Box:
NEXT UPCOMING EVENT

Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Đinh Dậu