tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

 

 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng TGP-LA:
September 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
August 28, 2017 August 29, 2017 August 30, 2017 August 31, 2017 September 1, 2017 September 2, 2017 September 3, 2017
September 4, 2017 September 5, 2017 September 6, 2017 September 7, 2017 September 8, 2017 September 9, 2017 September 10, 2017
September 11, 2017 September 12, 2017 September 13, 2017 September 14, 2017 September 15, 2017 September 16, 2017 September 17, 2017

Category: Lịch Cộng Đồng7:00 pm: Hát về Ngài kỳ 2017

7:00 pm: Hát về Ngài kỳ 2017

September 18, 2017

Category: Lịch Cộng Đồng7:00 pm: Hát về Ngài kỳ 2017

7:00 pm: Hát về Ngài kỳ 2017

September 19, 2017 September 20, 2017 September 21, 2017 September 22, 2017 September 23, 2017 September 24, 2017
September 25, 2017 September 26, 2017 September 27, 2017 September 28, 2017 September 29, 2017 September 30, 2017 October 1, 2017
  • Hát về Ngài kỳ 2017 September 17, 2017
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 November 19, 2017