tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

 

 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng TGP-LA:
November 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
October 30, 2017 October 31, 2017 November 1, 2017 November 2, 2017 November 3, 2017 November 4, 2017 November 5, 2017
November 6, 2017 November 7, 2017 November 8, 2017 November 9, 2017 November 10, 2017 November 11, 2017 November 12, 2017
November 13, 2017 November 14, 2017 November 15, 2017 November 16, 2017 November 17, 2017 November 18, 2017 November 19, 2017

Category: Lịch Cộng Đồng2:00 pm: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

2:00 pm: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

November 20, 2017

Category: Lịch Cộng Đồng2:00 pm: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

2:00 pm: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017

November 21, 2017 November 22, 2017 November 23, 2017 November 24, 2017 November 25, 2017 November 26, 2017
November 27, 2017 November 28, 2017 November 29, 2017 November 30, 2017 December 1, 2017 December 2, 2017 December 3, 2017
  • Hát về Ngài kỳ 2017 September 17, 2017
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2017 November 19, 2017