tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng

February 2017
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 30, 2017 January 31, 2017 February 1, 2017 February 2, 2017 February 3, 2017 February 4, 2017 February 5, 2017
February 6, 2017 February 7, 2017 February 8, 2017 February 9, 2017 February 10, 2017 February 11, 2017 February 12, 2017
February 13, 2017 February 14, 2017 February 15, 2017 February 16, 2017 February 17, 2017 February 18, 2017 February 19, 2017
February 20, 2017 February 21, 2017 February 22, 2017 February 23, 2017 February 24, 2017 February 25, 2017 February 26, 2017
February 27, 2017 February 28, 2017 March 1, 2017 March 2, 2017 March 3, 2017 March 4, 2017 March 5, 2017

  • Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Đinh Dậu January 13, 2017

Mục Lục Categories click on Box:

THERE IS NO UPCOMING EVENT NOW!