tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

 

 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng TGP-LA:
February 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
January 29, 2018 January 30, 2018 January 31, 2018 February 1, 2018 February 2, 2018 February 3, 2018 February 4, 2018
February 5, 2018 February 6, 2018 February 7, 2018 February 8, 2018 February 9, 2018

Category: Lịch Cộng Đồng6:00 pm: Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Mậu Tuất

6:00 pm: Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Mậu Tuất

February 10, 2018

Category: Lịch Cộng Đồng6:00 pm: Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Mậu Tuất

6:00 pm: Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Mậu Tuất

February 11, 2018
February 12, 2018 February 13, 2018 February 14, 2018 February 15, 2018 February 16, 2018 February 17, 2018 February 18, 2018
February 19, 2018 February 20, 2018 February 21, 2018 February 22, 2018 February 23, 2018 February 24, 2018 February 25, 2018
February 26, 2018 February 27, 2018 February 28, 2018 March 1, 2018 March 2, 2018 March 3, 2018 March 4, 2018
  • Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Mậu Tuất February 9, 2018
  • Hát về Ngài kỳ 2018 - September 17, 2018
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - November 18, 2018
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - November 17, 2019