tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

 

 

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng TGP-LA:
March 2018
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
February 26, 2018 February 27, 2018 February 28, 2018 March 1, 2018 March 2, 2018 March 3, 2018 March 4, 2018
March 5, 2018 March 6, 2018 March 7, 2018 March 8, 2018 March 9, 2018 March 10, 2018 March 11, 2018
March 12, 2018 March 13, 2018 March 14, 2018 March 15, 2018 March 16, 2018 March 17, 2018 March 18, 2018
March 19, 2018 March 20, 2018 March 21, 2018 March 22, 2018 March 23, 2018 March 24, 2018 March 25, 2018
March 26, 2018 March 27, 2018 March 28, 2018 March 29, 2018 March 30, 2018 March 31, 2018 April 1, 2018
  • Tiệc Tất Niên - Mừng Xuân Mậu Tuất February 9, 2018
  • Hát về Ngài kỳ 2018 - September 17, 2018
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - November 18, 2018
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - November 17, 2019