tgpla_thanh_tu_dao
Slide background

Cộng Đoàn AN PHONG

Sacred Heart

duc_me_man_coi

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Our Lady of the Assumption

duc_me_la_vang

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LA VANG

St. Joseph the Worker

Slide background

Cộng Đoàn NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Our Lady of Loretto

Slide background

Cộng Đoàn ST. LUCY

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU

Nativity Church

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIUSE

St. Christopher

Slide background

Cộng Đoàn MARIA NỮ VƯƠNG

Maria Regina

Slide background

Cộng Đoàn PHỤC SINH

San Gabriel Mission

Slide background

Cộng Đoàn ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

St. Finbar

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. PIUS X

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH TÂM

Our Lady of Peace

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH GIA THẤT

St. Mary Magdalen

Slide background

Cộng Đoàn THÁNH PHÊRÔ

St. Catherine Laboure

Slide background

Cộng Đoàn LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

St. Anthony

Lịch Sinh Hoạt Cộng Đồng

October 2016
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
September 26, 2016 September 27, 2016 September 28, 2016 September 29, 2016 September 30, 2016 October 1, 2016 October 2, 2016
October 3, 2016 October 4, 2016 October 5, 2016 October 6, 2016 October 7, 2016 October 8, 2016 October 9, 2016
October 10, 2016 October 11, 2016 October 12, 2016 October 13, 2016 October 14, 2016 October 15, 2016 October 16, 2016
October 17, 2016 October 18, 2016 October 19, 2016 October 20, 2016 October 21, 2016 October 22, 2016 October 23, 2016
October 24, 2016 October 25, 2016 October 26, 2016 October 27, 2016 October 28, 2016 October 29, 2016 October 30, 2016
October 31, 2016 November 1, 2016 November 2, 2016 November 3, 2016 November 4, 2016 November 5, 2016 November 6, 2016

  • Hát về Ngài kỳ VIII: Chúa, Một Niềm Thương Xót September 18, 2016
  • Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam November 13, 2016

Mục Lục Categories click on Box:
NEXT UPCOMING EVENT

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam